Rationale

De ecologische- en klimaatcrisis is gestaafd door overweldigend wetenschappelijk bewijs. De ineenstorting van ecosystemen en de ontwrichting van het klimaat hebben een negatieve impact op de samenleving en de menselijke gezondheid. Ze zijn de grootste bedreiging voor onze gezondheid geworden.

De COVID-19 pandemie is een treffend voorbeeld van onze afhankelijkheid van de natuur. De mens staat niet "los van" de natuur. We zijn afhankelijk van de ecosystemen waar we deel van zijn, en die ons bestaan in stand houden: ze voorzien ons van zuurstof, water, voedsel, woonplaatsen en de verscheidenheid aan soorten die we kunnen bewonderen. Dit stemt tot dankbaarheid, maar ook tot nederigheid en bezorgdheid. Een gebrek aan bewustzijn van deze afhankelijkheid leidt tot vervreemding en maatschappelijke ontwrichting.

Ecosystemen en biodiversiteit leveren ons nog ontelbare andere "diensten": bestuiving van gewassen, hulpbronnen, culturele en spirituele verrijking, klimaatregeling, bescherming tegen plagen en ziekten. Ze zijn essentieel voor onze fysieke, emotionele en sociale gezondheid.

De klimaat- en ecologische crisissen hebben de planeet buiten voor menselijk bestaan veilige grenzen gedreven waardoor we gevaarlijke omslagpunten anderen. De menselijke gezondheid komt direct en indirect in gevaar. Directe gevolgen van de crisis zijn onder meer voedseltekort, luchtverontreiniging, toegenomen verspreiding van infectieziekten, hitte en extreme weersomstandigheden. Indirecte gevolgen zijn net zo belangrijk: gewelddadige conflicten, armoede, een grotere ongelijkheid in de sociale determinanten van gezondheid, klimaatmigratie, geestelijke gezondheidsproblemen. De gevolgen zijn meestal het sterkst voor de kwetsbaren.

Ondanks deze kritieke situatie zijn wij van mening dat de strijd voor menselijke en planetaire gezondheid nog steeds zinvol is. Zorgen voor het behoud van het leven - en dus voor onszelf en toekomstige generaties - is waardevol. Het geeft ons leven zin en maakt het de moeite waard.

Naast mitigatie is adaptatie van cruciaal belang. Beide vereisen eenzelfde aanpak: een verstandige en nederige herwaardering van onze waarden en doelen, die leidt tot een kleinere voetafdruk en een veel betere levenskwaliteit en gezondheid.

We moeten dringend handelen en onze inspanningen bundelen om klimatologische en andere omslagpunten minstens te vertragen, en onze samenleving en gezondheidszorg veerkracht te geven voor de uitdagingen die voor ons liggen.