Manifest

De grenzen van de planeet moeten worden gerespecteerd door verstandig gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Gezondheidszorg mag onze ecosystemen niet beschadigen.

Gezondheidswerkers dragen de verantwoordelijkheid hun deskundigheid in te zetten in deze ecologische noodtoestand — dit betekent existentiële crises positief en constructief aanpakken, door rationele strategie en relationele bekwaamheid.


Hierbij vindt u onze rationale en de wetenschappelijke literatuur waarop wij ons baseren.